Geschillen en klachten

Geschillen over de kredietovereenkomst

Als er in samenspraak met de kredietgever geen oplossing wordt gevonden voor een geschil kan je een gemotiveerd verzoek indienen bij Ombudsfin, de Ombudsman in financiële geschillen voor particulieren.

Ombudsfin
Belliardstraat 15-17, Bus 8
1040 Brussel

Tel.: 02 545 77 70
Fax: 02 545 77 79

E-mail: Ombudsman@ombudsfin.be

Klachten over reclame en misleidende praktijken van kredietgevers

Waarvoor kan je klacht indienen bij de FOD Economie?

  • Als je een misleidende reclame ziet
  • Als je kredietovereenkomst niet klopt met de wettelijke bepalingen
  • Als je iemand ziet die leurt met kredieten
  • ...

Hoe kan je klacht indienen?

Als je klachten hebt over een krediet of kredietgever kan je de ‘Algemene Directie Controle en Bemiddeling’ hiervan schriftelijk op de hoogte brengen. Je kan ook klacht indienen door een ingevuld klachtenformulier op te sturen. Download hier het klachtenformulier.

Algemene directie Controle en Bemiddeling FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie Controle en Bemiddeling

Front Office - NGIII, Koning Albert II-laan 16, 3e verdieping
1000 Brussel

E-mail: eco.inspec.fo@economie.fgov.be

Fax: 02 277 54 52

Je kan altijd met klachten terecht in een kantoor van de ADCB.

Zoek hier de adressen van de kantoren op.

Kan je ook online klacht indienen?

Op de website van de ‘FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie’ kan je rechtstreeks klacht indienen. Je klacht wordt dan doorgestuurd naar de ‘Algemene Directie Controle en Bemiddeling’.

Dien nu online een klacht in.

Waar kan je misbruik op het internet aangeven (spam, oneerlijke praktijken...)?

Als je oneerlijke praktijken (spam, omstreden inhoud, ...) op het internet vaststelt, ga dan naar de site e-cops.