Duurzaam sparen en beleggen toont zich in België een vitale markt

16/10/2014

In 2013 werd 3,05 miljard EUR opgehaald via duurzame spaarproducten. Een jaar eerder bedroeg dit nog 2,41 miljard EUR. Als we naar de duurzame beleggingen kijken, zien we in 2013 een daling tegenover het jaar ervoor: van 8,7 miljard EUR naar 7,7 miljard EUR.

Toch tekent deze daling zich niet af in het aanbod aan kwalitatieve, duurzame beleggingsmogelijkheden.

Dit blijkt uit de studie van Forum Ethibel vzw over het duurzaam sparen en beleggen in België. Voor de dertiende keer op rij voerde Forum Ethibel deze studie uit in opdracht van MIRA, Milieurapport Vlaanderen.

Wat is duurzaam?

Spaar-en beleggingsproducten die onder de noemer “duurzaam” vallen, volgen een zeer strikt beleid inzake controversiële praktijken en (her)beleggen in economische activiteiten met een meerwaarde voor mens, maatschappij en milieu.

Duurzaam sparen

De eerste duurzame spaarproducten zagen in België het licht in 1984. Eind dat jaar werd er 1,34 miljoen EUR opgehaald. Inmiddels is het aantal duurzame spaarproducten sterk gestegen en neemt ook het volume aan opgehaald spaargeld toe.

Eind 2013 verzamelden de financiële instellingen 3,05 miljard EUR via duurzame spaarproducten. Een jaar eerder bedroeg dit nog 2,41 miljard EUR.

Het aandeel opgehaald duurzaam spaargeld blijft echter relatief beperkt ten opzichte van de totale inlage op alle spaarboekjes in België. Eind 2013 stond er bijna 250 miljard EUR aan gereglementeerde spaargelden uit (cijfers van Febelfin). Het duurzaam sparen heeft met andere woorden een marktaandeel van ongeveer 1%. Naar de toekomst toe heeft deze vorm van sparen veel potentieel.

Duurzaam beleggen

Het eerste Belgische duurzame beleggingsfonds werd opgericht in 1992. In de periode 1992-2010 nam het beheerd vermogen in duurzame beleggingsproducten in België toe van 0,48 miljoen EUR tot bijna 11 miljard EUR. Er zijn weinig landen waar duurzaam beleggen een dergelijke sterke ontwikkeling kende.

Zelfs tijdens de financieel-economische crisis groeide de duurzame beleggingsmarkt in België. Sinds 2011 laat zich echter een inkrimping noteren: -8,8% in 2011, - 13,5% in 2012 en -11,5% in 2013.

Het totale volume aan duurzame beleggingsfondsen bedroeg in 2013 7,7 miljard EUR ofwel een miljard minder dan het jaar ervoor. Deze daling is te wijten aan het feit dat een specifiek type beleggingsfondsen met vaste looptijd (fondsen met kapitaalbescherming) op vervaldag is gekomen.

Deze fondsen met kapitaalbescherming dalen in het algemeen sterk, zowel in het segment duurzame als niet-duurzame beleggingen.

De daling in het volume leidt wel niet tot een verschraling van het aanbod aan kwalitatieve, duurzame beleggingsmogelijkheden. Er worden immers volop nieuwe producten gelanceerd waarbij de diversiteit in aanpak gezond groot is.

Meer informatie

Meer over: